1858 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Cornelis Klaassen

Beloningsmedaille

 1858 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Cornelis Klaassen, sloeproeier te Brouwershaven, inzake de redding der equipage van de Ligter “VROUW MEGGELINA”, Kapitein G.F. Cunes, hetwelk door een hevige Z.W. storm van zijn anker was weggeslagen en voor het gat der zoogenaamden Paardeplaat dreef. De sloepschippers D, Walraven en M. van den Berge begaven zich met vijf hunner onderhoorigen manschappen, in de sloep van den heer J. de Kater, agent der N.H.M, naar het schip, hetwelk zij na het doorstaan van grootte gevaren mogten bereiken. Na het afbrengen van de bemanning viel het op zijde en zonk.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.74[314]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1858 / Rijksarchief Z.-Holland / Delpher: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 30-07-1858, p.2
Bijzonderheden
Persoon Cornelis Klaassen
Geboren 02-10-1835, Brouwershaven. A.42
Overleden
Ouders Johannes Klaassen en Cornelia van der Werff
Huwelijk Elisabeth de Jonge, 08-04-1859. Brouwershaven. A.1
Geboren 05-12-1833, Zonnemaire. A.26
Overleden
Ouders Marinus de Jonge en Janna Bal

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.