1867 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Derk A. Visser

Beloningsmedaille

 1867 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Derk A. Visser, stuurman van het te Amsterdam te huis behorende Raderstoomschip “WILLEM I”, gevoerd door R.A. Hazewinkel, inzake de redding der equipage van de in zinkende staat verkerende Deense Schoener “FIDES”, gevoerd door Kapt. Mikkelsen, van Nystad naar Antwerpen bestemd. De redding vond plaats de 9e december 1866 op de hoogte van Ameland, de opvarenden werden te Cuxhaven aangebracht.
  willem I 
  De “WILLEM I”, tekening d. Krumpelmann, R.B. von (1930) 23 x 32.6 cm. Collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Inv. nr. S.5748(05) www.maritiemdigitaal.nl  
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK. 
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.82[501]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1866, p.246 / Sweijs / A. Parma / Alle Groningers / www.maritiemdigitaal.nl 
Bijzonderheden  1856.willemI 
  Het ijzeren raderschip “WILLEM I” werd den 20 juni 1855 op stapel gezet bij de werf, gelegen op Oostenburg, van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Opdrachtgever was de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, die het schip wilde gebruiken voor de dienst Amsterdam-Hamburg, Ze was voorzien van hulpzeil, schoenertuigage. 
   
   
   
Persoon  Derk A Visser 
Geboren   
Overleden   
Ouders   
Huwelijk   
Geboren   
Overleden   
Ouders   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.