1590 / Turfschip van Breda / L.409

Turfschip van Breda

 1590 Turfschip van Breda
   
Vz.  Binnen een parelrand, het “Turfschip van Breda”, op het achterdek vijf Spaanse wachtposten. Omschrift binnen een parelrand:  *PARATI.VINCERE.AVT.MORI.4.MARTII. INVICTI.ANIMI.PR. 
  1590 turfschip l.409 
Kz.  Binnen een parelrand, onder het wapenschild van Prins Maurits en de Leeuw der Verenigde Gewesten, die in de linkerhand de pijlenbundel houdt van de zeven provinciën en in de rechterhand een zwaard, de vijf-regelige tekst: BREDA.A.SERVITVTE / HISPANA.VINDICATA / DVCTV.PRINCIPIS / MAVRITII .A.NASS / Aº M D XC 
   
   
   
Maker   
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Goud 
Diameter / gewicht  39 mm / 22.8 gr. 
Collectie  KPK 
Inv. nr.   
Literatuur  v. Loon I.409 
Bronnen  Jaarverslag KPK, 1927 
Bijzonderheden   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.