1867 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan R.A. Hazewinkel

Beloningsmedaille

 1867 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan R.A. Hazewinkel, voerende het te Amsterdam te huis behorende Raderstoomschip “WILLEM I”, inzake de redding der equipage van de in zinkende staat verkerende Deense Schoener “FIDES”, gevoerd door Kapt. Mikkelsen, van Nystad naar Antwerpen bestemd. De redding vond plaats de 9e december 1866 op de hoogte van Ameland, de opvarenden werden te Cuxhaven aangebracht.
  willem I 
  De “WILLEM I”, tekening d. Krumpelmann, R.B. von (1930) 23 x 32.6 cm. Collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Inv. nr. S.5748(05) www.maritiemdigitaal.nl  
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK. 
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
  fides.willem I 
  Het getuigschrift, behorende bij de grote zilveren beloningsmedaille. Coll. Veenkoloniaal Museum. 
  veenkoloniaal 
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  50 mm 
Collectie  Veenkoloniaal Museum 
Inv. nr.  HVK 26218 (Het getuigschrift)
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.82[500]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1866, p.246 / Sweijs / A. Parma / Alle Groningers / www.maritiemdigitaal.nl 
Bijzonderheden  1856.willemI 
  Het ijzeren raderschip “WILLEM I” werd den 20 juni 1855 op stapel gezet bij de werf, gelegen op Oostenburg, van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Opdrachtgever was de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, die het schip wilde gebruiken voor de dienst Amsterdam-Hamburg, Ze was voorzien van hulpzeil, schoenertuigage. 
   
   
   
Persoon  Ruurt Abrahams Hazewinkel 
Geboren  03-08-1817, Veendam. A.105 
Overleden   
Ouders  Abraham Cornelis Hazewinkel en Albertje Hindriks Schipper 
Huwelijk  Grietje Harms van der Wal, 19-01-1844. Veendam. A.7 
Geboren  16-06-1816, Wildervank. A.44 
Overleden  03-08-1888, Veendam. A. 123  72 j. 
Ouders  Harm Addes van der Wal en Geertje Pieters Doewes 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.