1806 / Van Wegen het Departementaal Bestuur van Holland aan Hendrik Cornelis Bloem

Beloningspenning. Van Wegen het Departementaal Bestuur van Holland 1806

1806 Hendrik Cornelis Bloem
Vz. Binnen en dubbele cirkel: Roosje / Van Wegen Het Departementaal Bestuur Van Holland. In de binnencirkel de staande Hollandse leeuw.
bloem
Kz. Binnen een dubbele cirkel, twee samengevlochten bladertakken. Binnen de cirkel 9 regelige tekst: Aan / Hendrik Cornelis Bloem / Ter gelegenheid der / Redding van een gedeelte der / Equipage van het Ameri- / caansch Schip Thetis / Gestrand bij Terschelling / Op den 28 February / 1806
Maker Onbekend
Techniek Gegraveerd en doorboord
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 75 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Supplement v. Loon X.896
Bronnen Tresoar / Delpher: Amsterdamsche Courant, 19-04-1806, p.4 / Genealogie Bakker
Bijzonderheden Het Amerikaansche schip “THETIS”, Kapitein Robert Grozert, komende van New York, strandde den 28 Februari 1806 bij West-Terschelling. Een deel der equipage kon worden gered door de Terschellinger Loodsschipper Hendrik Cornelis Bloem. Te Amsterdam, in de Brakke Grond in de Nes,  werden op 17 April 1806, 1014 Rollen beschadigde Varinas Tabak geveild. Het wrak van de “THETIS”, zoals liggende op het strand van West-Terschelling, werd op Woensdag den 30sten April 1806 publiek verkocht.
 Persoon Hendrik Cornelis Bloem
Geboren 13-10-1765; Ged. 27-10-1765, West-Terschelling
Overleden 11-06-1834, Terschelling. B.7  68 j.
Ouders Cornelis Heerties Blom en Trijntie Andries Kraasma
Huwelijk Maamke Gerkes Popkes, 28-05-1786. Terschelling
Geboren 1758, aan boord?
Overleden 19-05-1817, Terschelling. B.4  59 j.
Ouders Gerke Popkes en Antje Cornelis Rotgans

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.