1845 / De N.Z.H.R.M. Beloningsmedaille aan Jan Pals

Beloningspenning

 1888 De N.Z.H.R.M. aan Jan Pals, inzake de redding der eguipage van de Nederlandsche Kof “AFINA JONKER”. De Tijd 03-01-1851. Scheepstijdingen: Terschelling 29 December 1850. Het schip “AFINA JONKER”, Kapt. J.J. Groenewoud, van Danzig met tarwe naar Amsterdam, is gisteravond alhier gestrand en vol water geloopen, doch het volk gered en de inventaris geborgen; de lading wordt nat gelost.
De “AFINA JONKER” werd weer afgebracht en blijft in de vaart tot begin December 1855, als ze op de Zweedsche kust verongelukt. De equipage behouden. (Zie bijzonderheden).
Vz. Binnen een cirkel, vierregelige tekst: AFINA JONKER / 28 DECEMBER / 1850 / * / JAN PALS
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen de tekst: OPGERIGT / IN DEN JARE /1824. Omschrift: NOORD-EN ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 40 mm
Collectie Museum ‘t Behouden Huys, Terschelling
Inv. nr. V3062 / Bruikleen 1972
Literatuur Van de “AFINA JONKER” is een monsterrol. Zie: Noordelijk scheepvaartmuseum Groningen: 1854-1 / 19-01-1854 / Kapt. J.J. Groenewoud 35 j. / O-P/N-P
Bronnen J. van Sluijs / www.marhisdata.nl Kroniek 1855, p.140 en 141 / De Tijd 03-01-1851. (Stranding)
Bijzonderheden De laatste reizen van de “AFINA JONKER”. / R.C. 24-11-1855. Zeetijdingen Buitenlandsche Havens. Vertrokken: Van Swinemunde 19 November, “AFINA JONKER”, Groenewold, n. Kopenhagen. / A.H. 08-12-1855. Zeetijdingen. Uitgezeild: Kopenhagen, 29 November; Zeilklaar A.J. Groeneveldt, Gothenburg. / R.C. 11-12-1855. Zeetijdingen. De van Kopenhagen naar Gothenburg bestemde Ned. Kof “AFINA JONKER”, Kapit. Groenewold, is gisteren morgen te noorden van Helsinborg aan de grond geraakt en nog vastzittende. / R.C. 13-12-1855. Zeetijdingen: Buitenlandsche Havens: Helsingborg 5 December. Gisteren is bij hevigen storm uit het zuidwesten en sneeuwjagt gestrand, nabij deze haven, het Ned. Kofschip “AFINA JONKER”, Kapit. J.J. Groenewold, in ballast van Kopenhagen naar Gothenburg. Het schip is wrak, doch het volk gered.
Persoon Jan Pals
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.